Mesiac: máj 2021

NTS background

Údaje pre aktualizáciu  www.ntsas.sk  k 10.5.2021 , vypracoval P.Petkeš   Produkcia znečisťujúcich látok   rok TZL SO2 NO2 CO ∑C 2003 2,152 0,258 44,295 16,473 2,472 2004 1,845 0,221 37,823 14,158 2,144 2005 1,545 0,185 31,517 11,893 1,821 2006 1,289 0,155 25,980 9,977 1,563 2007 1,152 0,138 23,147 8,935 1,409 2008 1,125 0,135 22,589 8,727 1,378 […]

Čítať ďalej