KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

PREDSTAVENSTO

Mgr. Matej DANÓCI
predseda predstavenstva

Telefon: + 421 37 6923427 
E-mail: diamantova@ntsas.sk

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Telefon: + 421 37 6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk

Michaela DIAMANTOVÁ
Sekretárka – administratívna pracovníčka 

Telefon: + 421 37 6923427
Mobil: +421 905 695 677
E-mail: diamantova@ntsas.sk

FINANČNÝ ÚSEK

Ing. Patrik ŠUPA
finančný manažér

Mobil: + 421 918 342 916
E-mail: supa@ntsas.sk

Ing. Mária FÁBEROVÁ
finančný účtovník

Mobil: +421 917 252 552
E-mail: faberova@ntsas.sk

Ing. Eva PEČENADSKÁ
referent pre personálnu prácu, účtovník

Mobil: +421 905 680 158
E-mail: pecenadska@ntsas.sk

Mgr. Lýdia ĎURÍKOVÁ
referent odbytu

Telefon: +421 37 6923404
Mobil: +421 905 680 131
E-mail: durikova@ntsas.sk

Ing. Martina ŠUNDERLÍKOVÁ
mzdový a finančný účtovník

Mobil: +421 905 680 130
E-mail: sunderlikova@ntsas.sk

TECHNICKÝ ÚSEK

Kamil BEREŽNÝ
vedúci prevádzky tepelných zariadení

Mobil: +421 917 374 772
E-mail: kamil.berezny@ntsas.sk

Miloš DURDIAK
majster prevádzky tepelných zariadení 

Mobil: +421 917 374 791
E-mail: durdiak@ntsas.sk

Mgr. Tomáš Palkovič
technik prevádzky tepelných zariadení 

Mobil: +421 917 374 808
E-mail: palkovic@ntsas.sk

Ing. Jozef MORAVČÍK
majster, koordinátor opráv a údržby tepelných zariadení

Mobil: +421 917 374 833
E-mail: moravcik@ntsas.sk

Ing. Ľubomír BEREŽNÝ
manažér technického úseku a investícií

Mobil: + 421 907 741 060
E-mail: berezny@ntsas.sk

Ing. Bohdan HALÁK
vedúci technického úseku

Mobil: + 421 905 693 612
E-mail: halak@ntsas.sk

Peter PETKEŠ
samostatný referent pre vodné a odpadové hosp. a ochranu ovzdušia a elektroenergetiku

Mobil: + 421 918 436 964
E-mail: petkes@ntsas.sk

Martin ŠVEC
samostatný referent pre výrobu, distribúciu a údržbu

Mobil: + 421 908 781 972
E-mail: svec@ntsas.sk