CENA TEPLA

Cena tepla je regulovaná právnymi predpismi. Pravidlá a určenie cien tepla vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ako nezávislý regulačný orgán, podľa zákona č. 276/2001Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena tepla je regulovaná stanovením jej maximálnej ceny, ktorá je záväzná. Určenie ceny tepla, podobne ako cien iných energií, vychádza zo stanovenia nákladov na jej výrobu a distribúciu.

Cena tepla sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Od novembra 2008 sa variabilná zložka ceny tepla delí na cenu pre domácnosti a cenu pre ostatných odberateľov.

Pre rok 2009 bola rozhodnutím URSO č.0175/2009/T schválená cena nasledovne :

– variabilnu zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti
1,3914 Sk/kWh (0,04619 Eur/kWh)

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti
1,7269 Sk/kWh (0,05732 Eur/kWh)

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom
4956,69 Sk/kW (164,53197 Eur/kW)

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]