PREČO CENTRÁLNE VYKUROVANIE?

Centrálny systém zásobovania teplom má v našich podmienkach historické korene. Mestské obytné súbory budované v druhej polovici 20-teho storočia mali snahu poskytnúť obyvateľstvu komplexné služby, vrátane zabezpečenia tepelnej pohody v domácnostiach ako aj dodávku teplej úžitkovej vody. Obytné súbory napojené na centrálne zásobovanie teplom (CZT) predstavovali jednoznačne progres oproti dovtedy zaužívanému lokálnemu spôsobu vykurovania pomocou tuhých palív, prípadne elektrickým vykurovaním. Okrem týchto pozitív bolo centrálne zásobovanie tepla podporované aj vtedajšou vládou, formou priamych dotácií pre domácnosti. Otázka nahradenia CZT lokálnymi zdrojmi tepla sa vynorila v 90-tich rokoch.

Príčiny polemiky o výhodnosti lokálnych zdrojov, alebo centrálneho systému vykurovania sú viaceré: 

  1. Vláda zrušila dotácie na odber tepla z CZT pre domácnosti
  2. Nástup prudkého zvyšovania ceny plynu – zvýšenie ceny tepla
  3. Nástup silnej lobbistickej skupiny okolo výrobcov malých zdrojov tepla, ktorá v mnohých prípadoch využíva slabú informovanosť potenciálnych zákazníkov o tvorbe ceny tepla pri jednotlivom spôsobe dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
  4. Deformovaný trh s plynom vyplývajúci z monopolného postavenia SPP ako jediného dodávateľa plynu na Slovensku.


Napriek všetkým týmto príčinám má CZT veľké opodstatnenie v systéme dodávok tepla pre domácnosti a určite nie je nevýhodnejšie ako iný spôsob prípravy tepla a teplej úžitkovej vody. Tento fakt sa odrazil aj vo vládnom dokumente „Energetická politika SR“ v ktorom je deklarovaná podpora CZT.

Primárnym dôvodom prečo vláda podporuje CZT je otázka ochrany životného prostredia – eliminácia zamorenia ovzdušia v obytných aglomeráciách. Ďalším dôvodom je možnosť aplikácií nových technológií (zmena palivového systému), ktoré sa na lokálnych zdrojoch nedajú aplikovať. A samozrejme táto podpora má aj sociálny rozmer, keďže cena tepla pri výrobe systémom CZT je tým nižšia čím viacej odberateľov je na tento systém napojených čiže tento systém je čiastočne schopný eliminovať nepriaznivé dôsledky globálneho otepľovania na cenu tepla.

Toto sú dôvody, ktoré sú z celospoločenského hľadiska veľmi dôležité avšak pre bežného spotrebiteľa je predsa len na prvom mieste v kritériách posudzovania výhodnosti jednotlivých spôsobov vykurovania cena.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]