Tepelná pohoda PRE

obyvateľov mesta Nitra

Dôležité kontakty

NON STOP - Poruchová služba

Dispečing NTS, a.s. (24 hod.)

PROFIL SPOLOČNOSTI

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. bola založená a prevzala zabezpečovanie dodávok tepla od 1.1.2003.

Založenie novej akciovej spoločnosti iniciovalo mesto Nitra so zahraničnou spoluúčasťou.

AKTUALITY A OZNAMY

OCHRANA OVZDUŠIA

Nitrianska teplárenská spoločnosť zabezpečuje tepelnú pohodu odberateľom a konečným spotrebiteľom vo väčšine mesta Nitra.

NTS a.s prevádzkuje 25 stredných zdrojov a 6 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia s 96 inštalovanými kotlovými jednotkami. Na výrobu tepla používa výlučne zemný plyn.

Vyrábať teplo s maximálnym využitím energetického obsahu paliva s čo najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie je jednou z hlavných priorít spoločnosti.

DODRŽIAVANIE EMISNÝCH LIMITOV

Za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov sú vykonávané periodické merania emisií oprávnenou skupinou. Intervaly meraní sú určené právnymi predpismi, podľa príkonu zariadenia.

Nakoľko merania emisií je potrebné vykonať aj pri menovitom výkone zariadenia z dôvodu bezpečnosti a energetickej hospodárnosti sú vykonávané v zimnom období.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]