PRODUKCIA SKLENÍKOVÉHO PLYNU CO2

Je sledovaná z kotolne na zemný plyn – Párovce.

Obdobie : NAP I - prvý národný alokačný plán 2005 - 2007

ObdobieEmisie CO2/ton/ObdobieEmisie CO2/ton/ObdobieEmisie CO2/ton/
I.20051 590I.20061 924I.20071 032
II.20051 573II.20061 530II.2007888
III.20051 290III.20061 301III.2007773
IV.2005620IV.2006541IV.2007362
V.2005288V.2006267V.2007179
VI.2005183VI.2006178VI.2007131
VII.2005174VII.2006140VII.2007122
VIII.2005174VIII.200690VIII.2007120
IX.2005184IX.2006156IX.2007300
X.2005662X.2006401X.2007615
XI.20051 165XI.2006828XI.2007989
XII.20051 654XII.20061 101XII.20071 276
Spolu9 558Spolu8 456Spolu6 786

Obdobie : NAP II - druhý národný alokačný plán 2008 – 2012

ObdobieEmisie
CO2/ton/
ObdobieEmisie
CO2/ton/
ObdobieEmisie
CO2/ton/
ObdobieEmisie
CO2/ton/
ObdobieEmisie CO2/ton
I.20081 166I.20091 223I.20101 137I.2011992I.2012851
II.2008971II.2009984
II.2010905II.2011883II. 2012951
III.2008865III.2009845
III.2010701III.2011
657
III.2012565
IV.2008470IV.2009193IV.2010420IV.2011
306
IV.2012359
V.2008190V.2009154V.2010202V.2011
202V.2012144
VI.2008132VI.2009123VI.2010137VI.2011
133VI.2012122
VII.2008122VII.2009124VII.2010119VII.2011
127VII.2012115
VIII.2008107VIII.2009121VIII.2010118VIII.2011
122VIII.2012110
IX.2008289IX.2009130IX.2010230IX.2011
124IX.2012121
X.2008476X.2009521X.2010575X.2011
451X.2012387
XI.2008711
XI.2009739XI.2010590XI.2011
719XI.2012556
XII.2008997XII.20091 002XII.20101 057XII.2011
815XII.2012908
Overené emisie
6 502
Overené emisie
6 165
Overené emisie
6197Overené emisie
5 537

Overené emisie

5190

Obdobie: NAP III - tretí národný alokačný plán 2013 – 2020

ROKProdukcia CO2 v tonách
2013
5 193
20146108
20156 496
2016
6 545
20176 522
2018
5 964
20196 803