VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

V rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej žiadosti o zmenu a zadávania zákazky v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)hospodárnosti / oprávnenosti výdavkov )

Názov predmetu záklazky: Dodávka kogeneračných jednotiek
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 15.10.2021
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29.10.2021 do 12.00 hod.

Súbory na stiahnutie:

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]