VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

V rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v súlade s princípom hospodárnosti / oprávnenosti výdavkov )

Názov predmetu záklazky: Dodávka kogeneračných jednotiek
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 02.06.2020

Súbory na stiahnutie:

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.